Voorwaarden voor gebruik van deze website

Voorwaarden voor gebruik van deze website

Door www.nomas.nl te laden, te bezoeken, te lezen dan wel te reageren op artikelen stemt u in met de bepalingen van deze disclaimer. De bepalingen zijn van toepassing op alle artikelen en pagina’s op www.nomas.nl.

Voor wie bestemd?

Deze website is een initiatief van Cees van Dijk, onafhankelijk content specialist, en Ankie van Dijk. De website bevat blog- en nieuwsberichten over reizen in het algemeen en rondtrekken met een zeiljacht in het bijzonder. Verder worden aan het onderwerp van de website gerelateerde producten aangeboden d.m.v. affiliate links.

Beperkte aansprakelijkheid

We besteden aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Ondanks dat is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid waar het gaat om de auteursrechten op gepubliceerd beeldmateriaal. Mocht u van mening zijn dan wij onterecht gebruik van bepaalde beelden hebben gemaakt dan zullen wij die terstond verwijderen dan wel de credits aanpassen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Komt u zaken tegen, in de artikelen of in de reacties van derden, die u wilt laten verwijderen neem dan onverwijld contact op met Cees van Dijk. Wij zullen eventueel de gewenste passage aanpassen of verwijderen. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk gewenst moment te veranderen of te verwijderen.

Deze website linkt ook naar andere blogs of websites, waar mogelijk andere regels gelden. Cees van Dijk is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en websites waarnaar hij verwijst.

Reageren op artikelen

Wanneer wij en/of gastbloggers een mening geven is het altijd hun  persoonlijke mening en/of een weergave van persoonlijke ervaringen. Het staat iedereen vrij om op de gepubliceerde artikelen te reageren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de daden van bezoekers. Wanneer u wilt reageren op een artikel moet u zich houden aan de spelregels. Wij behouden ons het recht voor reacties te verwijderen of deze geheel of gedeeltelijk aan te passen danwel te herschrijven.

Regels voor commentaren/reacties

Voor het reageren op berichten op deze website gelden de volgende spelregels.

  • Alle tekst is uniek en u bezit het intellectuele eigendom. U schendt geen auteursrecht.
  • U gebruikt geen computercode en geeft uw mening, reactie of bijdrage weer in gewone tekst.
  • U gaat niet onomstotelijk reclame maken voor uw eigen bedrijf zonder inhoudelijke waarde toe te voegen. Link spam en comment spam zijn uit den boze.
  • Wanneer u uw mening geeft onderbouwt u die met argumenten.
  • U blijft altijd netjes, neemt de algemeen gangbare fatsoensnormen in acht, roept niet op tot vandalisme en schrijft geen racistische of discriminerende reacties of anderszins beledigende of smakeloze tekst.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cees van Dijk. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de redactie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Citaatrecht

Een uitzondering op de voorgaande paragraaf is het citaatrecht volgens artikel 15A van de Auteurswet. Wanneer u citeert is toestemming vooraf niet nodig, maar er zijn wel voorwaarden. Zo moet altijd de bron (Cees van Dijk) worden vermeld via een reguliere herkenbare en klikbare link naar www.nomas.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze site gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van deze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. U  kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen op deze website geen cookies ontvangt.

Overige bepalingen

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. Altijd is de meest recente versie van toepassing.